Tag Archives: مهندسی پزشکی

آموزش ونتیلاتور ۳ – تجهیزات پزشکی

آموزش ونتیلاتور ۳

آموزش ونتیلاتور ۲ – تجهیزات پزشکی

آموزش ونتیلاتور ۲

فیلم آموزشی سال ۱۹۴۰ دستگاه ایکس ری و رادیوگرافی صنعتی

فیلم آموزشی سال ۱۹۴۰ دستگاه ایکس ری و رادیوگرافی صنعتی

ونتیلاتور فشار منفی – تجهیزات پزشکی

ونتیلاتور فشار منفی – تجهیزات پزشکی

آموزش دستگاه ونتیلاتور ۶

آموزش دستگاه ونتیلاتور ۶

آموزش دستگاه ونتیلاتور ۵

آموزش دستگاه ونتیلاتور ۵

زندگینامه پروفسور محمدرضا هاشمی گلپایگانی

زندگینامه پروفسور محمدرضا هاشمی گلپایگانی

دکتر محمدرضا هاشمی گلپایگانی پدر علم مهندسی پزشکی در ایران محسوب می شوند .

گزارش ایران هلث ۲۰۱۷

گزارش ایران هلث ۲۰۱۷

آموزش مانیتورینگ علائم حیاتی

آموزش مانیتورینگ علائم حیاتی

ECG – تجهیزات پزشکی – قسمت ۳

ECG – تجهیزات پزشکی – قسمت ۳