آموزشی

محصولات آموزشی مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی شامل کتاب ها و مقالات و جزوه های آموزشی و فیلم ها و کلیپ های اختصاصی آموزشی و کاربردی دروس تخصصی و عمومی رشته مهندسی پزشکی که توسط بهترین مدرسین کشور در برترین دانشگاه های کشور تدریس شده اند را در اختیار مهندسین پزشکی قرار داده ایم.

گرایش های مختلف مهندسی پزشکی را پوشش داده ایم :

مهندسی پزشکی بالینی
بیوالکتریک
بیومکانیک
بیومواد
مهندسی بافت
پردازش تصاویر پزشکی
مهندسی توانبخشی
مهندسی ورزش
مدل‌سازی سیستم‌های فیزیولوژیکی
ابزار دقیق در مهندسی پزشکی

علی الخصوص گرایش بیوالکتریک :

این گرایش از مهندسی پزشکی دامنه بسیار وسیعی را شامل می‌شود اما در تعریفی کوتاه، بیوالکتریک را می‌توان علم استفاده از اصول الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی در حوزه پزشکی دانست؛ همچنین الگوبرداری از سیستم‌های بیولوژیکی در طراحی‌های نوین مهندسی نیز در حیطه این علم قرار دارد. در واقع یک مهندس بیوالکتریک علاوه بر این که به تمام گرایشهای مهندسی برق (به ویژه گرایش الکترونیک در مقطع کارشناسی و گرایشهای کنترل و مخابرات در مقاطع بالاتر) با دیدگاهی از حوزه علم خود نظر دارد، از برخی از شاخه‌های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز در حیطه علم مهندسی پزشکی یاری می‌جوید. هدف از ایجاد این گرایش در مقطع کارشناسی، تربیت مهندسان الکترونیکی است که با گذراندن واحدهای درسی و آزمایشگاهی ای نظیر فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی، به نوعی بلوغ ذهنی و توانایی علمی در حوزه پزشکی دست یابند. اهم حوزه‌هایی که یک مهندس بیوالکتریک در آن فعالیت می‌کند عبارتند از:

الف – پردازش سیگنال‌های حیاتی

ب – پردازش تصاویر پزشکی و سیستم‌های تصویر برداری

پ – پردازش صوت وگفتار و طراحی سیستم‌های گفتار درمانی جهت کمک به معلولین گفتاری

ت – مدل سازی سیستم‌های بیولوژیک

ث – طراحی بخش‌های الکترونیکی و کنترل اعضاء و اندام مصنوعی و ساخت وسایل توان بخشی

ج – ثبت سیگنال‌های حیاتی و طراحی سیستم‌های تصویرگر بیمارستانی

چ – طراحی و ساخت سیستم‌های درمانی و آزمایشگاهی پزشکی

این را هم باید افزود که این گرایش در ایران از بازار کار خوبی برخوردار است.

Showing 1–8 of 36 results